Nowa perspektywa MF EOG i NMF 2009-2014 dla ochrony zdrowia

W ramach nowej perspektywy dotyczącej wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 70 mln euro przeznaczono na rzecz obszaru programowego "Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia". Środki te będą współfinansowały projekty w ramach Programu PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz Programu PL13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Planowany termin naboru w ramach procedury konkursowej to: I kwartał 2013 r. w przypadku Programu PL07.

Początkowa i końcowa data okresu kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych projektów podana będzie w umowie w sprawie realizacji projektu. Powinna ona jednak zamykać się w następujących datach: okres przyznawania dofinansowania: do 30 kwietnia 2014 r.; Ostateczna data kwalifikowalności wydatków: 30 kwietnia 2016 r.

Obszary tematyczne Programu PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych to:

  • Poprawa opieki perinatalnej – świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń.
  • Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych.
  • Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszanie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce.

Więcej informacji w załączonych dokumentach poniżej.

Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościNarodowe Centrum Badań RozwojowychNarodowe Centrum Nauki
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
tel. 61 854 60 54
fax. 61 854 60 55