Konkurs na projekty

Dyrektor NCBiR 21 stycznia 2013 roku ogłosił konkurs na projekty w ramach Programu Strategicznego PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED".

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach, medycynie regeneracyjnej. Nabór wniosków wstępnych prowadzony jest od 21 stycznia do 20 lutego 2013 r. 

Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościNarodowe Centrum Badań RozwojowychNarodowe Centrum Nauki
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
tel. 61 854 60 54
fax. 61 854 60 55