Do pobrania

 Prezentacje z Konferencji w dniu 6 lipca 2012 roku
„Możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej
i inwestycyjnej przez przedsiębiorców branży farmaceutycznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – zdefiniowanie projektu i ewentualnej współpracy”

J. Wysocki - Rektor UMP

Z. Podrez - UCTTMP

P. Ratajczyk - Korzyści klastra

M. Matusiak - Klaster medyczny

M. Matusiak - Łańcuch wartości

J. Lulek - KiZPL

 

Prezentacje z V SPOTKANIA OTWARTEGO Z CYKLU: KONSULTACJE MODELU OPEN CODE TRANSFER 22 LUTY 2012
Więcej na stronie http://www.opencodetransfer.pl/spotkania-otwarte/v-spotkanie-otwarte
 

J. Wysocki - Rektor UMP

Z. Podrez - UCTTMP

 

Prezentacja ze spotkania Kanclerzy Uczelni Medycznych 24 października 2012 roku

UCTTMP 

Prezentacje ze spotkania w dniu 18 marca 2010 roku: Nauka dla Biznesu „Innowacyjna Farmacja”

Program spotkania

prof. Zaprutko

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

 

 

 

Centrum Transferu TechnologiiDziałalność B+RDo pobrania
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
tel. 61 854 60 54
fax. 61 854 60 55