Centrum Transferu Technologii

Zgodnie z „art. 86a. 1. Znowelizowanej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, Rektor za zgodą Senatu powołał - w październiku 2010 roku - Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - „spółkę celową”.
Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają dla wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na uczelni.

Centrum posiada udziały w firmie PozLab Sp. z o.o., która została utworzona przez grupę specjalistów wywodzących się z międzynarodowej firmy farmaceutycznej. Ich wieloletnie doświadczenie w obszarze badań i rozwoju stanowi o sile spółki. Mimo faktu, że rozpoczęła ona działalność w październiku 2010r. podejmuje dziś kolejne inwestycje. W tym celu powołana została spółka celowa pod nazwą: Centrum Biotechnologii i Badań Mikrobiologicznych, która posiada swoje laboratoria zlokalizowane w Nickel Technology Park Poznań.

Centrum prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W ramach działalności statutowej wspiera m.in. działalność badawczą jednostek organizacyjnych: Wydziału Lekarskiego I, Wydziału Lekarskiego II, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Szczególnie efektywna okazała się współpraca z Katedrą i Zakładem Postaci Leku, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierowana przez panią Prof. dr hab. Janinę Lulek jednostka, w sposób przemyślany prowadzi działania mające na celu transfer wiedzy z naszej uczelni do przemysłu. Dzięki zakupowi unikalnej aparatury firmy SOTAX, możemy wylegitymować się licznymi zleceniami wykonanymi na rzecz głównych graczy z branży farmaceutycznej. Strategiczną rolę w pozyskiwanych zleceniach odgrywa pan dr Bartłomiej Milanowski, który z powodzeniem wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas licznych staży badawczych w kraju i zagranicą, w tym na University of Iowa (USA) oraz pracy na naszej uczelni.

Działalność Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu polega w szczególności na:

a. doradztwie i szkoleniach;
b. pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii;
c. pomocy w tworzeniu nowych przedsiębiorców w otoczeniu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
d. pomocy dla nowo powstałych przedsiębiorców

Usługi eksperckie oraz doradztwo i szkolenia stanowią 61% w strukturze przychodów. Stanowią o sile UCTTMP, wskazują iż spółka jest w stanie generować przychody w oparciu specjalistyczne doradztwo. Spółka zarządza także powierzchniami i pomieszczeniami lokalowymi w Centrum Stomatologii i budynku dawnej Biblioteki Głównej UMP, przy ul. Parkowej. W tym celu Spółka wyremontowała wskazane powierzchnie. 22 listopada 2011 roku został zatwierdzony Regulamin Wewnętrzny Spółki, który jest istotnym elementem regulującym kwestie zarządzania przez UCTTMP mieniem Uczelni.
 

Poniżej zaprezentowano strukturę przychodów Centrum za rok 2011

Struktura przychodów

Pozostałe działania statutowe.
Konferencją poświęconą „Możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej i inwestycyjnej przez przedsiębiorców branży farmaceutycznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – zdefiniowanie projektu i ewentualnej współpracy” – CENTRUM zainicjowało współpracę z firmami farmaceutycznymi celem zbudowania inicjatywy klastrowej. Podczas spotkania, które miało miejsce w dniu 6 lipca 2012 roku, obok władz uczelni uczestnikiem konferencji i jej prelegentem był pan Leszek Wojtasiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

W ramach wypracowanych środków finansowych UCTTMP sfinansowało między innymi koszty wyjazdu naszych pracowników naukowych na konferencję: Annual Pharmaceutical Manufacturing Congress for Enlarged Europe PHARM Connect Congress, który odbył się w dniach 8-9.02 2012r. w Budapeszcie. Jednym z głównych zadań Kongresu było kojarzenie przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego z przedstawicielami świata nauki, celem rozpoznania oczekiwań i nawiązania kontaktów /współpracy pomiędzy uczestnikami spotkania. Efektem tego spotkania jest podjęcie współpracy z dwoma uczestnikami konferencji.
 

Centrum Transferu TechnologiiDziałalność B+RDo pobrania
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
tel. 61 854 60 54
fax. 61 854 60 55