Współpraca z gospodarką

Misją UCTTMP jest transfer wiedzy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu do społeczeństwa oraz wspieranie działań naukowców zmierzających do komercjalizacji wyników badań, który obejmuje wszelkiego rodzaju formy dyfuzji innowacji oraz edukacji technicznej. W tym celu UCTTMP Sp. z o.o., która znajduje się poza strukturą organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ściśle współpracuje z jednostkami badawczymi uczelni oraz przedsiębiorstwami. Poprzez organizowane spotkania i kontakty handlowe, budowana jest sieć współpracy pomiędzy uczelnią i biznesem. UCTTMP tworzy platformę służącą wymianie informacji i nawiązywaniu kontaktów naukowców i przedsiębiorców.

Misją UCTTMP jest transfer wiedzy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu do społeczeństwa oraz wspieranie działań naukowców zmierzających do komercjalizacji wyników badań, który obejmuje wszelkiego rodzaju formy dyfuzji innowacji oraz edukacji technicznej. W tym celu UCTTMP Sp. z o.o., która znajduje się poza strukturą organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ściśle współpracuje z jednostkami badawczymi uczelni oraz przedsiębiorstwami. Poprzez organizowane spotkania i kontakty handlowe, budowana jest sieć współpracy pomiędzy uczelnią i biznesem. UCTTMP tworzy platformę służącą wymianie informacji i nawiązywaniu kontaktów naukowców i przedsiębiorców.

Pierwszym sposobem komercjalizacji wiedzy, wykorzystywanym przez UCTTMP, są badania na zamówienie, gdzie klient płaci za część bądź całość badań w konsekwencji zawarcia umowy cywilnoprawnej. Umowa reguluje przyszłe prawa własności do stworzonego know-how. Najczęściej realizowane przez Centrum badania na zamówienie dotyczą rozwijania produktów. Realizowane badania na zlecenie prowadzone są na uczelni przy współpracy przedsiębiorstw i innych uczelni. Polegają one na tym, że naukowcy z uczelni i przedsiębiorstwa pracują wspólnie w jednym miejscu nad konkretnym projektem badawczym.

Centrum komercjalizuje również dorobek naukowo-badawczy poprzez świadczenie usług konsultacyjnych, ekspertyz, analiz. Ten sposób komercjalizacji jest obecnie częstym przypadkiem. Polega on na tym, że naukowiec oferuje swoją wiedzę podczas realizacji umowy o świadczeniu usług. Odbiorcami usług są przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także inne uczelnie.

Kolejnym sposobem komercjalizacji wiedzy, stosowanym przez Centrum jest udostępnianie przez uczelnię specjalistycznych laboratoriów i aparatury naukowej. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu posiada nie tylko unikatowy na skalę regionu czy kraju sprzęt ale także dorobek naukowo-badawczym.

Pozlab Sp. z o.o. jest przykładem firmy typu spin-out. To powstałe w 2010 roku przedsiębiorstwo, zostało założone przez grupę specjalistów wywodzących się z międzynarodowej firmy farmaceutycznej. UCTTMP posiada udziały w firmie Pozlab, dzięki czemu uzupełnia swoją ofertę świadczonych usług mających na celu komercjalizację wiedzy skupionej wokół Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 

Inkubator przedsiębiorczościKonsulting, doradztwoKlaster farmaceutycznyPozLab Sp. z o.o.Wielkopolska Platforma InnowacyjnaKiZ Technologii Postaci Leku
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
tel. 61 854 60 54
fax. 61 854 60 55