Partner biznesowy poszukiwany

Strategia finansowania szkolnictwa wyższego przewiduje, że realna wartość wydatków publicznych będzie w roku 2020 o 42% wyższa niż w roku 2008, w tym wartość publicznych nakładów na działalność dydaktyczną wzrośnie o 32%, a nakładów na działalność naukowo-badawczą - o 206%. W zreformowanym systemie szkolnictwa wyższego istotnie wzrasta poziom finansowania działalności badawczej powiązanej z praktyką gospodarczą. W większości projektów nadzorowanych przez NCBiR, a adresowanych do organizacji badawczych stawiany jest jednak wymóg transferu wyników badań do gospodarki.

Jak pozyskać zatem partnera biznesowego do wspólnych przedsięwzięć?
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, w ramach realizacji projektu Wielkopolska Platforma Innowacyjna (www.wpi.poznan.pl), przygotowała bazę ofert uczelni, stanowiących zaproszenia dla przedsiębiorców do współpracy w zakresie wykonywania usług analitycznych (pomiarowych) oraz badawczych, jak również w zakresie wykorzystania wyników tych prac w postaci gotowych rozwiązań
Wśród partnerów przedsięwzięcia, poza Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu są: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza oraz Uniwersytet Przyrodniczy.
W styczniu 2009r., na każdej z uczelni uczestniczącej w projekcie, powołany został Promotor Przedsiębiorczości Akademickiej, tj. osoba, której zadaniem jest poszukiwanie oraz gromadzenie informacji na temat możliwości współpracy uczelni z gospodarką oraz pomoc informacyjna dla przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych taką współpracą.

Pomoc ta dotyczy wskazania możliwości i zasad realizacji zleceń lub wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych. Rezultatem prac promotorów wszystkich uczelni jest wspólna baza ofert. Opiekę merytoryczną nad bazą sprawują Centra Transferu Technologii uczelni wyższych, które aktywnie współpracują z promotorami w zakresie przygotowania ofert.

Zachęcamy do kontaktu w tej sprawie z Promotorem Przedsiębiorczości ze strony
Uniwersytetu Medycznego, którym jest dr n. farm. Krzysztof Kus, reprezentujący Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMP lub naszych Centrum.

Wejdź na stronę WPI: http://wpi.poznan.pl/

Inkubator przedsiębiorczościKonsulting, doradztwoKlaster farmaceutycznyPozLab Sp. z o.o.Wielkopolska Platforma InnowacyjnaKiZ Technologii Postaci Leku
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
tel. 61 854 60 54
fax. 61 854 60 55