Konsulting, doradztwo

 UCTTMP oferuje usługi konsultingowe związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym w szczególności unijnych i budżetowych na współfinansowanie projektów. Nasi eksperci doradzają od pomysłu do złożenia dokumentacji aplikacyjnej. W przypadku projektów związanych z szeroko rozumianą medycyną świadczymy także usługi w zakresie opinii o innowacyjności planowanego do realizacji przedsięwzięcia. W zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych prowadzimy szkolenia otwarte i na zlecenia zewnętrzne.

UCTTMP prowadzi także działalność w zakresie szeroko rozumianych usług wsparcia biznesu. Służymy wsparciem umożliwiającym całościowe rozwiązywanie problemów, przed jakimi stają przedsiębiorcy w trakcie prowadzonej działalności. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskania dodatkowych środków inwestycyjnych - udostępnianych zarówno przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej, jak również banki i fundusze leasingowe. Zakres naszego doradztwa obejmuje przygotowywanie wymaganej dokumentacji (biznes planów, studiów wykonalności, wniosków o dotację) oraz sprawowanie pełnego nadzoru nad przebiegiem realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Oferta naszego Centrum to:

  • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku (biznes plany, studia wykonalności, etc.),
  • doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - m.in. źródeł finansowania (kredyty, leasing), księgowości, prawa gospodarczego, strona internetowa,
  • doradztwo w zakresie prawa autorskiego, patentowego, licencjonowania,
  • doradztwo w zakresie zarządzania procesem transferu wiedzy z nauki do biznesu i odwrotnie,
  • szkolenia w wyżej wymienionej tematyce.
Inkubator przedsiębiorczościKonsulting, doradztwoKlaster farmaceutycznyPozLab Sp. z o.o.Wielkopolska Platforma InnowacyjnaKiZ Technologii Postaci Leku
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
tel. 61 854 60 54
fax. 61 854 60 55