Wielkopolska Platforma Innowacyjna

 Urząd Miasta Poznania realizuje Program Wspierania Projektów Innowacyjnych. To instrument skupiający wszystkie te działania, których nadrzędnym celem jest tworzenie środowiska gospodarczo – naukowego przyjaznego rozwiązaniom innowacyjnym. Jednym z projektów PWPI jest portal Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI).

Początki WPI sięgają 2005 roku, kiedy władze miasta Poznania, rozpoczęły realizację projektu pod nazwą „Utworzenie Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej”. W tej fazie projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działalnie 2.6 ZPORR). Główną ideą inicjatywy było i jest obecnie prowadzenie portalu internetowego pod nazwą Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI). Zadaniem platformy jest ułatwienie nawiązywania kontaktów oraz współpracy między tworzącymi innowacje a tymi, którzy tych innowacji potrzebują. Inaczej mówiąc WPI stanowi platformę wymiany wiedzy i informacji pomiędzy nauką i biznesem.

W obecnej formie Wielkopolska Platforma Innowacyjna to projekt Urzędu Miasta Poznania realizowany przy współpracy z poznańskimi uczelniami wyższymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi. Podejmowane działania dążą do stworzenia płaszczyzny współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesem. Wymiana informacji służyć ma komercjalizacji osiągnięć naukowych powstałych na Uczelniach.

W ramach WPI stworzono bazę ofert, w której gromadzone są informacje na temat dorobku jednostek naukowych, który może zostać wykorzystany w gospodarce. Baza dostępna jest w formie elektronicznej na stronie projektu. Baza zawiera oferty, zgrupowane w trzech kategoriach: usługi pomiarowe, usługi badawcze oraz wyniki prac badawczych. W zależności od zapotrzebowania przedsiębiorca może przy użyciu wyszukiwarki znaleźć właściwą ofertę.

W projekt zaangażowano 7 publicznych uczelni wyższych z Poznania, w tym Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na każdej z uczelni działa tzw. Promotor Przedsiębiorczości Akademickiej. To osoba której zadaniem jest kontakt z naukowcami i zbieranie ofert, które mogą spotkać się zainteresowaniem przedsiębiorców. Promotor jest także osobą, która towarzyszy przedsiębiorcom i naukowcom w procesie komercjalizacji danego przedmiotu oferty.

Promotorem Przedsiębiorczości ze strony Uniwersytetu Medycznego jest dr n. farm. Krzysztof Kus, reprezentujący Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMP.

Centrum pozyskało szereg zapytań przekazanych ze strony Promotora Przedsiębiorczości, które w znaczącej części zakończyły się realizacją zleceń.

Więcej informacji na stronie WPI: http://www.wpi.poznan.pl/

Inkubator przedsiębiorczościKonsulting, doradztwoKlaster farmaceutycznyPozLab Sp. z o.o.Wielkopolska Platforma InnowacyjnaKiZ Technologii Postaci Leku
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Spółka z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
tel. 61 854 60 54
fax. 61 854 60 55